Tools & Methoden

Je bent, als het goed is, zelf je beste tool” is een gevleugelde uitspraak van ons. En deze gebruiken wij ook vaak: “A fool with a tool is still a fool”.

 

Echter, een professionele tool in professionele handen kan veel extra’s opleveren. Voor ons, en voor onze cliënten en opdrachtgevers. Dus maken wij daar graag gebruik van, wanneer nuttig en nodig.

 

De mens is in onze ogen zeer complex en interessant. Niet in hokjes te vangen. Dat is te eenvoudig, al is die neiging nog zo groot. Inzicht heeft vele invalshoeken nodig, met de nodige nuance en nuchterheid. Dat vraagt dus ook om een combinatie van professionele tools en methodes. We hebben er een aantal met zorg geselecteerd, die voor ons en onze cliënten/opdrachtgevers goed werken.

 

De TMA Methode

Al zo’n 15 jaar maken wij gebruik van de TMA Methode. De filosofie achter deze methode, de manier van kijken naar mensen en hun ontwikkelpotentieel komt naadloos overeen met die van ons. De TMA Methode is een oer-Nederlands product, bestaat sinds 1999, en wordt internationaal ingezet. Het is wetenschappelijk onderbouwd, en geniet een enorme reputatie. Alleen al in Nederland hebben meer dan 1.000 organisaties in alle sectoren een eigen TMA-omgeving. Daarnaast zetten vele professionele dienstverleners, zoals ook wij, het instrumentarium in bij hun dagelijks werk.

 

Via ons dochterbedrijf Movitos kunnen wij, als geaccrediteerde trainers, organisaties en zelfstandige professionals opleiden en certificeren in de TMA Methode.

 

Kernwaarden analyse

Als complementair instrument, naast de TMA Methode, zetten wij een gevalideerde Kernwaarden analyse in. Voor zowel individuen als teams en organisaties. 

Kernwaarden - ook wel key values - zijn medebepalend voor ons gedrag. En voor onze identiteit. Als individu, team of organisatie. Het biedt houvast, is ons kompas bij het bepalen van onze koers, en het bepalen van onze prioriteiten en het maken van onze keuzes. Waar we voor staan. Onze Identiteit. Het maakt ons sterker, individueel en met elkaar. Het zijn onze vingerafdrukken die we constant achterlaten. 

 

Kernwaarden in een team of organisatie stoppen niet bij het opschrijven en “op de muur hangen”. Ze moeten in onze ogen, net als bij competenties, uitgedrukt worden in gedrag, en vervolgens geleefd worden. Dat betekent beschrijven in waarneembaar gedrag. Van zeer gewenst tot zeer ongewenst. Dan kunnen (zelfs moeten) we elkaar erop aanspreken, en ontstaat er een zich steeds verbeterende organisatie.

Hoe beter onze kernwaarden aansluiten bij de omgeving, hoe leuker het wordt. Met minder stress en minder verlies van energie.

 

Z-Model of Change

Als gecertificeerde business change consultants maken wij, samen met onze collega consultants van de AnyChange Group, gebruik van het Z-model of Change®. Het Z-model of Change® is een door de universiteit van Neyenrode gevalideerde methode en geeft inzicht in en handvatten bij de verschillende spanningsvelden die optreden bij een verandering. Het model trekt een bijzondere parallel tussen de ontwikkeling van de medewerkers en ontwikkeling van de organisatie. Het Z-Model of Change® biedt een andere kijk op de wereld hetgeen helpt om effectief en op een duurzame wijze de daadwerkelijke oorzaken achter de problemen te traceren en verbetering tot stand te brengen.


Onze coach methode 

Wij beschrijven de door onszelf ontwikkelde coach methode als volgt: 

Een gestructureerd, iteratief leerproces. Ervaringsgericht, gekoppeld aan de dagelijkse praktijk, ondersteund door oefenen en reflectie. Gericht op de toekomst. Spelenderwijs en met plezier.

 

Het is de resultante en combinatie van onze opleidingen, inzichten, ervaringen, methodes, tools, relevante theorieën van derden, holistische kijk op de wereld, permanente nieuwgierigheid en constante drive om steeds weer bij te leren. Als we de taxonomie van Bloom erbij halen, zouden we kunnen zeggen dat we de “creatie-fase” hebben bereikt. 

 

We hebben een visie en methode ontwikkeld, die bewezen daadwerkelijk resultaten oplevert. Al vele jaren. Niet bedoeld voor iedereen, wel voor diegenen die zichzelf willen ontwikkelen, willen leren en daarvoor willen werken.

 

 

Toolshero

Toolshero ondersteunt mensen wereldwijd in hun zelfontplooiing en empowerment met behulp van een toegankelijk en hoogwaardig e-learning platform voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door de toegang tot kennis eenvoudig en betaalbaar te maken, wordt het voor iedereen mogelijk zichzelf te ontplooien. Wij ondersteunen dit initiatief en moedigen onze bezoekers aan om ook te helpen in het verspreiden en delen van dit online kennisplatform. Wij zijn ambasseur van Toolshero en kunnen dan ook een kortingscode van 20% aanbieden op alle abonnementen. Neem een kijkje op hun website Toolshero.nl