Management coaching

Hoe krijg ik ze zover? Hoe ga ik om met complexe situaties en verschillende belangen? Hoe bewaak en bewaar ik het broze evenwicht tussen het welzijn van medewerkers en de welvaart van de organisatie? Hoe herken en ontwikkel ik talenten van medewerkers? Hoe neem ik goed afscheid van medewerkers die om wat voor reden dan ook niet meer bij de organisatie passen? Maar ook: Ben ik nog wel de juiste man/vrouw voor de job? Wat zijn mijn eigen talenten? Hoe ziet mijn toekomst er uit, wat zou mijn volgende stap moeten zijn? Laten we wel zijn, het is soms eenzaam aan de top.

 

Managers dilemma's op tafel

Als directeur of manager van een organisatie, (business) unit, zijn er vaak onderwerpen of dilemma’s die nu eenmaal niet altijd tijdens een MT overleg of met een collega besproken kunnen worden. Maar wel met iemand die zowel belangeloos als objectief is. En vanuit eigen ervaringen over voldoende referentiekader beschikt om zaken te kunnen plaatsen.
 

Coaching als krachtig hulpmiddel

Management coaching kan een krachtig hulpmiddel zijn. Af en toe afstand nemen van de dagelijkse hectiek en de grote lijnen weer te zien. Reflectie op dilemma’s en bezinning op “de waanzin van de dag”. Op basis van real life cases uit eigen praktijk en de daarbij behorende eigen vragen. In een andere omgeving, en in volledig vertrouwen. Afhankelijk van de situatie worden door ons verschillende methodes en instrumenten gebruikt waaronder de Talenten Motivatie Analyse (TMA). Met als resultaat bewustwording van eigen potentieel en functioneren, maar ook het creëren van verdieping en het krijgen van nieuwe inzichten. Om daarmee weer de juiste volgende stappen te kunnen ondernemen. Welke dat ook mogen zijn.

 

<< naar Performance Coachen <<

 

OSIC coaching
Management coaching