26-1-2021


Zelfsturende teams

Moeten we daar iets mee? Het is lang stil geweest rondom het fenomeen zelfsturende teams, maar de term is weer helemaal terug. Het lijkt de nieuwe mantra van menig manager, leidinggevende, coördinator. “We moeten iets doen met zelfsturende teams” klinkt het te pas en te onpas. 

 

Wat bedoelen ze dan?

Het is zoals altijd de moeite waard eerst eens door te vragen. Als je zegt “zelfsturend” wat bedoel je dan? De antwoorden, als ze komen, zijn soms verhelderend, soms ook verbijsterend. Verbijsterend? Ja, er zijn managers die zich zelden laten zien, éénrichting communicatie hanteren, en geen besluiten nemen. En zeggen dat ze dat doen omdat het team zelfsturend moet worden. Gelukkig zijn er ook andere geluiden, die getuigen van oprechtheid en realiteitszin. Dan gaat het over meer vrijheid en bijbehorende verantwoordelijkheid. 


Waar staat je team eigenlijk?

Bij veel leidinggevenden, zo is onze ervaring, blijft het vervolgens oorverdovend stil. Toch echt geen onbelangrijke vraag. Je mensen kennen, weten of ze op hun plek zitten,  wat ze drijft, hoe ze verder te ontwikkelen. De meesten hebben geen beeld. Laat staan of weten of hun mensen over het juiste DNA beschikken om ook maar het eerste stapje te kunnen zetten op weg naar zelfsturing. En menig manager weet ook niet of zijn eigen DNA en kwaliteiten daar wel bij passen. 

 

Is het dan niets?

Integendeel. Maar wij pleiten voor enige nuchterheid en nadenken, in plaats van domweg wat roepen en daarmee een team in complete verwarring achterlaten. Veel teams schreeuwen letterlijk en figuurlijk om sturing. En dat sluit overigens het geven van meer verantwoordelijkheid niet uit. 


Lees Ricardo Semmlers boek eens, kijk naar zijn presentaties, interviews, en bedenk dan of er zaken bij zitten die relevant zouden kunnen zijn voor je huidige team. En zo niet, wees geen slechte copycat en doe dan wat anders... 

 

Moeten we er iets mee, met zelfsturing?

Absoluut. Maar niet domweg kopiëren en er doordrukken. Wie stuurt er dan eigenlijk…. Voorwaarde is kijken naar wat mensen wel, en nog meer kunnen, naar hun talenten dus. En wat dat betekent voor de rollen die ze kunnen vervullen binnen het team. Maar daarover een volgende keer meer.