26-9-2020


Weg met assessments

Een tijdje geleden lazen wij een artikel met de intrigerende kop:  Zijn assessments nog van deze tijd? Wij hebben deze vraag eens getoetst bij een aantal van onze relaties en cliënten. 

 

Weg met assessments?

“Ja! Echt niet meer van deze tijd, dus weg met assessments”.
 “Ervaren mensen zijn het zat om bij een geforceerd spelletje geobserveerd te worden door psychologen die ook wel eens hun dag niet kunnen hebben”. 
“Uiterst subjectief”.
“Nee, maar niet op de oubollige manier”.
Kennelijk hebben aardig wat mensen een negatieve associatie met het woord. Maar bij enig doorvragen kwam er toch een bijgesteld antwoord naar boven. Wat blijkt, assessments van de oude stempel: postbakoefeningen, rollenspellen, cases en observaties lijken gedateerd en daar ligt de allergie. Hoewel deze voor sommige functies nog prima werken ligt er toch een zweem over van: “in een raamloze ruimte met 5 stokken en 3 man een hut bouwen”.

 

Wat betekent assessment?

Laten we het woord assessment wat uitdiepen. Het woord assessment betekent zoveel als beoordeling, taxatie, schatting. Tijdens de 1e WO wilde het Duitse leger officieren aan de hand van relevante opdrachten selecteren. De Amerikanen hebben deze methode in de 2e WO overgenomen. Vanaf 1945 werd het ook door het Amerikaanse bedrijfsleven gebruikt. En later is dat overgewaaid naar Europa. Bij de toenmalige assessments werd grondig gekeken naar gedrag in gesimuleerde situaties, relevant voor (toekomstige) functies. Gedrag in deze situaties voorspelt gedrag in soortelijke toekomstige situaties, was en is de hypothese. 

 

Moderne methodes

Voortschrijdend inzicht heeft geleid dat talenten, die eigenlijk de bouwstenen zijn om bepaalde competenties te leren, belangrijk zijn. Het gestructureerde gesprek, een gevalideerde persoonlijkheidsanalyse, een 90 of 360 graden feedback, capa-testen; het is een vertaalslag van dat voortschrijdende inzicht en voorbeelden van assessment methodes en hulpmiddelen van deze tijd.

 

Waardevol?

Maar hoe waardevol zijn deze moderne instrumenten? De waarde ligt meer in het duidelijker in beeld brengen van de veroorzakers van gedrag. En naast natuurlijk subjectiviteit wordt ook objectiviteit toegevoegd. Last but not least wordt ook de omgeving en de bijbehorende behoeftes met hedendaagse methodes onder de loep gelegd. 

 

Verder kijken dan alleen gedrag

Assessments die verder kijken dan gedrag geven meer inzicht. Zo zijn er instrumenten die drijfveren in kaart brengen en dat maakt het interessant. Drijfveren hebben een link met gedrag, ze zijn medeveroorzakers. En drijfveren zeggen ook iets over de aanleg en ontwikkelbaarheid van competenties. Best handig als je iemand wilt aannemen. Het voorspellend vermogen wordt steeds verder vergroot, en daarmee de kans op mismatches kleiner. 

 

Traditioneel versus modern

Met de vraag of assessments nog wel van deze tijd zijn, wordt impliciet aangenomen dat het over de traditionele vorm gaat. Wij pleiten voor de moderne versies. Welnu, over vorm en inhoud van assessments kun je discussiëren. Alle combinaties zijn mogelijk. Welke keuze je ook maakt: assessments zijn dus nog wel degelijk van deze tijd. Dus niet zomaar weg met assessments.