26-12-2019


Return on Human Investment

Een tijd geleden hadden wij als ondertitel Return on Human Investment. Nog steeds vinden wij dat een goed gevonden titel. Omdat het over mensen gaat en laten we wel wezen, zonder mensen (denken en handelen) geen werk.

 

Return on Investment (ROI)

Onze ondertitel is destijds afgeleid van het welbekende Return on Investment (ROI). Mensen zijn een belangrijk (zo niet het belangrijkste) onderdeel van een organisatie. Alles kan nog zo high tech computergestuurd zijn, iemand moet ergens het licht aan doen, een schakel omzetten of een energierekening betalen. Dus investeren in mensen is in dat opzicht logisch om te doen want het moet wel het juiste licht, de exacte schakel en goede rekening zijn. 

 

Investeren in medewerkers nuttig?

Nu kan je als organisatie investeren in geld, denk aan salaris, bonusregeling, persoonlijke budgetten, winstdelingen etc. of je investeert in vrije dagenlease auto/fietsenbedrijfsfitness. Dat is allemaal prima, maar daarmee ben je er nog niet als bedrijf. Waarom lopen er dan nog mensen mokkend weg, of melden mensen zich ziek, waarom is er dan soms nog een hullie (medewerkers) tegen zullie (management) mentaliteit. Dat komt omdat de investering er wel is maar het is geen blijvende investering. Kortom je krijgt er als organisatie te weinig voor terug. Het hoeft geen betoog dat die ROI dan mislukt is. 

 

Oprechte aandacht

Het kan anders en daar hoef je als management niet eens heel veel voor te doen of te laten. Door oprechte aandacht te besteden aan personeel, naast de bila’s, jaargesprekken en popgesprekken gewoon eens een ander gesprek. En dat gesprek gaat over de medewerker. Over talenten, drijfveren, motivatie. Over wensen en dromen, toekomst. 

 

Het echte gesprek met een medewerker

Soms kan je als organisatie je mensen behouden door ze een andere positie aan te bieden zodat ze beter tot hun recht komen. Soms is afscheid nemen de beste optie. Daar kan je ook maar beter open en eerlijk over zijn. Moeilijk zat, die gesprekken over ongrijpbare zaken als talent en drijfveren. Dat klopt, maar het is de moeite waard. 

 

Talent optimaal benutten

En als een medewerker zijn talenten optimaal benut, daardoor goed in zijn vel zit en aanstekelijk gemotiveerd zijn werk doet dan lijkt dat toch erg veel op een return on investment, human investment wel te verstaan.