26-1-2021


Het grote graaien naar talent

We konden het ons nauwelijks voorstellen: waar menig organisatie zich voornamelijk mee bezighield, al dan niet oprecht als gevolg van een economische dip, met het laten afvloeien van personeel; steekt de jacht naar talent nu weer in vol ornaat de kop op. Het was slechts een luwte waar we middenin zaten. We hebben het weer te druk, en jagen in de waan(zin) van de dag verhit en zonder plan achter alles en iedereen aan.

 

Schaarste

Talent is en blijft schaars. Want als jij dat nodig hebt, dan hebben je concucollega’s dat ook. Iets wat schaars is, verdient een juiste aanpak en behandeling. Maar: niet ten koste van alles. Talent is alleen waardevol voor je organisatie als er meer is dan alleen kennis. Het gaat ook om drive. Daarin het juiste evenwicht vinden is gezond. Talent heeft het voor het kiezen, maar moet ook wel degelijk gekozen worden.

 

Hoe word je gekozen?

Zaken als reputatie, imago en cultuur zullen steeds waardevoller voor bedrijven worden, en zijn in tegenstelling tot andere zaken niet kopieerbaar en bieden daarom mogelijkheden tot concurrentievoordeel. Ook in de strijd om talent. Talent kijkt naar reputaties, alvorens gesprekken aan te gaan. Het managen van die reputatie is dan ook noodzaak. Overigens hebben de talenten omgekeerd ook een reputatie. En dat biedt de werkgever weer de mogelijkheid het juiste talent te selecteren. Selecteren niet alleen op kennis maar ook op zaken als gedrag. De tijden van op cv erin en op gedrag eruit hebben hierdoor hun langste tijd gehad.

 

Veranderende arbeidsrelaties

Er zullen ook andere vormen van samenwerking moeten komen, naast het traditionele loondienst verband en tijdelijk/interim. Het één boeit talent vaak niet, het ander is te duur. De werkgever die talent wil boeien is creatief genoeg om een scala aan alternatieve mogelijkheden te kunnen bieden. Daarvoor is het wel nodig om “out of the box” te denken en gebaande paden te durven verlaten.

 

Talent behouden

Talent aantrekken is één, behouden twee. Boeien is het sleutelwoord. We investeren in kennis en in creativiteit, en zullen dus ook moeten zorgen dat het rendeert. Omdat hun prioriteiten veranderen, o.a. naar zingeving, creativiteit, ontwikkeling en vorm van de relatie, zullen we ons ook daarmee bezig moeten houden. Tijd, aandacht en nakomen van wat je belooft, worden meer dan ooit essentieel. Binden werkt alleen als je talent weet te boeien. Boeien met technologie, boeien met innovatie, boeien met omgeving, creativiteit en diversiteit. 

 

Onderscheiden van graaiers

Talent is en blijft een schaars en gewild goed. Dat betekent dat je als organisatie steeds meer moet doen om het aan te trekken en te behouden. Bedrijven die dat structureel aanpakken zullen zich onderscheiden van de “graaiers”. En daarmee mede een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van anderen. Organisaties zullen ook iets anders moeten doen dan zich alleen aantrekkelijk maken voor talent: het daadwerkelijk kunnen onderscheiden van werkelijk talent. Talent is alleen talent in een gegeven context.