26-3-2021


De toekomst ombouwen

De toekomst ombouwen. Het is geen kwestie van eerst afbouwen en daarna opbouwen of omgekeerd. Het is een kwestie van ombouwen. De toekomst maak je door perspectief voor morgen te creëren voor zowel organisatie als medewerker. Door voortdurend anders tegen de dingen aan te kijken. Steevast zaken anders te benaderen. Waar nodig op z’n kop te houden. Organisaties wakker te schudden voor de volgende dag, met duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Door beide aan te passen aan nieuwe markten en omstandigheden. En wel continu. 

 

Mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers

En daar hebben ze helemaal gelijk in. Goed om te lezen dat er meer bedrijven zijn die er zo tegen aan kijken. Wij doen dat namelijk ook. In een andere samenstelling en met andere metaforen. Maar toch, in grote lijnen schudden wij ook, zeggen we andere dingen en denken we na over perspectief. Wij doen dat met mobiliteit en ontwikkeling. In het kort: waar sta je voor, waar ga je voor? Wat is je bedrijfsDNA? En denk goed na over je personeel en hun DNA. Wat kan je ermee en hoe zet je ze optimaal in? Hoe zit het met het welzijn en daarmee welvaart van je medewerkers. Komen zij goed tot hun recht en presteren ze naar ieders tevredenheid.

 

Goede business forecast en minder verzuim

Maar komt dat nu wel over en aan bij de andere kant? Wij voeren best veel gesprekken met (potentiële) opdrachtgevers en wat blijkt, de dagelijkse business en kostenreductie voeren als vanouds de boventoon. En dat is jammer. Niet dat business en kostenreductie onbelangrijk zijn maar die twee items worden langzamerhand rechts ingehaald door de factor mens en welzijn. Een wel zijn mens presteert beter, voelt zich goed en is positief. In businesstermen: een wel zijn mens is productiever, innovatiever en creatiever. Lijkt ons weer een haakje voor goede business en vermindering verzuim. 

 

Toekomst op de MT agenda

Allemaal mooi gezegd, wij snappen ook wel dat daar lef voor nodig is. Want iemand die naar de toekomst durft te kijken ziet dat het gemarkeerde punt om om te bouwen heel dichtbij is. En dan radicaal in een MT vergadering de factor mens en welzijn in te brengen, tja, daar heb je lef voor nodig. Een agendapunt dat niet direct opgelost is, en een dynamisch karakter heeft. Dus niet alleen nu maar ook morgen, volgende week, over 5 jaar zal hierover nagedacht moeten worden en blijven aanpassingen aan markt en omstandigheden nuttig en noodzakelijk. Gelukkig staat toekomst staat meestal wel op de agenda. Echter vaak een toekomst uitgedrukt in cijfers, bonus, overnameplannen, winst, omzet, beurskoersen etc. Maar nooit de toekomst uitgedrukt in DNA, mens en welzijn. 

 

Focus en flexibiliteit

Wij pleiten daarom, net als die andere consultancy organisatie, voor ombouwen. In een tijd waar verandering de enige stabiele factor is zijn focus en flexibiliteit key. Of als paradox: gefocuste flexibiliteit. Weten wat je wilt en meebewegen. Van halsstarrigheid en dociliteit is nog nooit iemand gelukkig geworden. En toch is dat raar als je in gesprekken teksten hoort als: ondanks hun commentaar blijf ik bovenop mijn salesteam zitten omdat ik dit bedrijf weer winstgevend moet maken, ik hoor mijn medewerkers nooit klagen dus mijn mensen hebben niets nodig, ik zet als manager de koers uit en dat dat wordt uitgevoerd lijkt mij voldoende. Ombouwen met oogkleppen en oordoppen werkt niet.

 

De toekomst ombouwen

Welk perspectief bied je mensen dan? Perspectief is anders gaan kijken, werken, denken. En als je dat naast verandering als constante factor zet, hoe ziet je gefocuste flexibiliteit als organisatie er dan uit? In onze optiek is dat kijken wie je hebt en bepalen wat je wil. Wat is je bedrijfsDNA en welke medewerkers en hun DNA passen daar bij? Hoe is dat straks? Focus, DNA bepaling, keuze maken, flexibel blijven en lef tonen. Dat is de toekomst nu ombouwen. Vanaf vandaag op de agenda: organisatie en medewerker aanpassen aan nieuwe markten en omstandigheden. En wel continu